کتاب راز سایه

369,000 

 • فصل اول: شما و داستان زندگی تان
 • فصل دوم: نسخه اختصاصی شما
 • فصل سوم : داستان بی نظیر و اسرارآمیز زندگی تان را کشف کنید
 • فصل چهارم: چرا به داستان زندگی خود چسبیده اید
 • فصل پنجم: قدرت خویش را بازستانید
 • فصل ششم: نیروی پذیرش
 • فصل هفتم: با داستان زندگی خود آشتی کنید
 • فصل هشتم : ویژگی های منحصربه فردتان را کشف کنید
 • فصل نهم : زندگی بیرون از داستان کهنه زندگی تان
 • فصل دهم : راز سایه

انتشارات نسل نو اندیش

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

 • فصل اول: شما و داستان زندگی تان
 • فصل دوم: نسخه اختصاصی شما
 • فصل سوم : داستان بی نظیر و اسرارآمیز زندگی تان را کشف کنید
 • فصل چهارم: چرا به داستان زندگی خود چسبیده اید
 • فصل پنجم: قدرت خویش را بازستانید
 • فصل ششم: نیروی پذیرش
 • فصل هفتم: با داستان زندگی خود آشتی کنید
 • فصل هشتم : ویژگی های منحصربه فردتان را کشف کنید
 • فصل نهم : زندگی بیرون از داستان کهنه زندگی تان
 • فصل دهم : راز سایه

انتشارات نسل نو اندیش
978-622-220-081-7
236 صفحه
دبی فورد
الهام شریفی
چاپ اول 1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg