وبینار آموزشی تکنیک های متقاعدسازی مشتریان

3,500,000 

تاریخ : 23 آبان
مدرس : آقای فرشید باقری
ساعت : 30;17- 30;13
تعداد جلسات : ١ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره : 

تعریف مهارت متقاعدسازی
اهمیت متقاعدسازی
قانون 30 ثانیه طلایی در برداشت اولیه
چرا مردم نه می گویند؟
مشتریان چگونه تصمیم می گیرند؟
شناخت تیپ های شخصیتی
اصل سازگاری- اصل تعهد- اصل تشابه
انسان ها چگونه قضاوت می کنند؟
نحوه برخورد با مشکلات و دغدغه های مشتری
صحبت های راه گشا
تکنیک های فروش
مهارت های مذاکره در فروش
مهارت های ارایه در فروش
چند ویژگی که در تمام انسان ها وجود دارد؟
تعارض و مدیریت بر آن
تاتولوژی گفتن
استفاده از جملات مثبت
نکات کلیدی متقاعدسازی