آموزش مجازی تکنیک های متقاعدسازی مشتریان(وبینار آنلاین)

6,100,000 

تاریخ :  برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس : آقای دکتر فرشید باقری
ساعت : ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ١ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی تکنیک های متقاعدسازی مشتریان : 

١) تعریف مهارت متقاعدسازی
٢) اهمیت متقاعدسازی
٣) قانون 30 ثانیه طلایی در برداشت اولیه
٤) چرا مردم نه می گویند؟
٥) مشتریان چگونه تصمیم می گیرند؟
٦) شناخت تیپ های شخصیتی
٧) اصل سازگاری- اصل تعهد- اصل تشابه
٨) انسان ها چگونه قضاوت می کنند؟
٩) نحوه برخورد با مشکلات و دغدغه های مشتری
١٠) صحبت های راه گشا
١١) تکنیک های فروش
١٢) مهارت های مذاکره در فروش
١٣) مهارت های ارایه در فروش
١٤) چند ویژگی که در تمام انسان ها وجود دارد؟
١٥) تعارض و مدیریت بر آن
١٦) تاتولوژی گفتن
١٧) استفاده از جملات مثبت
١٨) نکات کلیدی متقاعدسازی