آموزش مجازی طبقه بندی مشاغل کارگری(وبینار آنلاین)

14,500,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس : خانم زهرا عسگری

ساعت  :  ١٤ الی ١٨

تعداد جلسات :  ٤ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی طبقه بندی مشاغل کارگری :

١) تاریخچه
٢) روش های طبقه بندی مشاغل
٣) روش امتیازی
٤) شناسنامه های شغل
٥) جداول امتیازات
٦) جدول مزد
٧) تطبیق پرسنل
٨) جمع بندی نهایی و پرسش و پاسخ