آموزش قوانین و مقررات گمرکی مربوط به ترخیص کالا(وبینار آنلاین)

5,700,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای ابراهیم نقدی بادی
ساعت : 30;17- 30;13
تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای دوره قوانین و مقررات گمرکی مربوط به ترخیص کالا : 

تبیین رویه های گمرکی و مقررات حاکم بر اظهار کالا و تشریفات گمرکی
مسئولیت مدنی و کیفری صاحب کالا، اظهارکننده، کارگزاران و مراجع تحویل گیرنده کالا در فرآیند تشریفات گمرکی
تشریح کنترل های گمرکی، بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص و فرآیند پیگیری و دفاع از حقوق صاحبان کالا
آشنایی اجمالی با نحوه ارزش گذاری و تعیین تعرفه و مقررات متروکه و ضبطی
مقررات حاکم بر ترانزیت خارجی و داخلی و کالای همراه مسافر
مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی و صلاحیت دیوان عدالت در این خصوص و نحوه دفاع از حقوق صاحبان کالا