کتاب از عرش به فرش

570,000 

همه ی شرکت های مالی آسیب پذیر هستند و مهم نیست چقدر بزرگ باشید، مهم نیست دستاوردهای شما چقدر فراوان بوده باشند، مهم نیست تا کجا پیش رفته اید و چقدر قدرتمند شده اید! شما در برابر سقوط آسیب پذیر هستید!

کالینز معتقد است که میتوان از سقوط جلوگیری کرد. سقوط میتواند تشخیص داده شود. جیم به رهبران یاد میدهد که چگونه جلوی سقوط خود را بگیرند و اگر خود را درحال شکست میبینند، مسیر خود را عوض کنند!


انتشارات نشر هورمزد
نویسنده :     جیم کالینز
مترجم  :       لیلی سالاری

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب از عرش به فرش

غرور ناشی از موفقیت

پیشروی بدون انضباط

انکار خطر و زیان

به دنبال راهی برای خلاصی از وضعیت

واگذاری، تسلیم  و یا پذیرش مرگ

انتشارات نشر هورمزد

7_92_6958_600_978
213 صفحه
نویسنده :     جیم کالینز
مترجم  :       لیلی سالاری
چاپ پنجم   1400

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم