کتاب استراتژی های اثربخش تبلیغات(برای کسب و کار شما)

150,000 

توسعه تفکر و فعالیت های بازاریابی، اننتخاب آنچه که برای بازاریابان مدرن دارای اهمیت می باشند را مشکل می کند. با این حال در میان تغییرات مهمی که در سال های اخیر رخ داده است،تاکید زیادی بر فعالیت های مشتری مداری و بازاریابی رابطه ای شده است.


 نویسنده :     کانگ لی
مترجم ها:     حسین نوروزی    سعید براتی

ناموجود

توضیحات

کتاب استراتژی های اثربخش تبلیغات(برای کسب و کار شما)

1) فرآیند تبلیغات عموماٌ چگونه کار میکند؟

2) سه استراتژی اصلی تبلیغات کدام هستند؟

3) استراتژی استاندارد شده چگونه کار میکند؟

4) استراتژی هدفمند چگونه کار میکند؟

5) استراتژی تبلیغات فردی شده چگونه کار میکند؟

6) چگونه بینش های مشتریان را برای تبلیغات جمع آوری کنیم؟

7) چگونگی ترکیب بینش مصرف کنندگان با تبلیغات

8) چگونه استراتژی های مختلف  تبلیغات را با هم یکپارچه کنیم؟

انتشارات نشر فوژان

 

2_99_978-600-7298
159 صفحه
 نویسنده :     کانگ لی
مترجم ها:     حسین نوروزی    سعید براتی
چاپ اول   1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم