کتاب اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها

195,000 

از مسئولیت های مهم و اساسی در واحدهای صنعتی، برنامه ریزی و کنترل موجودی ها است. فعالیت های متمرکز شده با عنوان کنترل موجودی ها همواره مورد توجه خاص مدیریت، بخش کنترل مواد و سفارشات و مهندسی صنایع است. فصول اول تا ششم این کتاب برای درس برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها 1 و باقی فصلها برای تدریس در درس برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها 2 تناسب دارد. در تنظیم مطالب سعی شده است بلافاصله پس از معرفی تئوری های هر موضوع، با ارائه مثال هایی کاربرد تئوری و الگوریتم هها تشریح و تسهیل گردد. در پایان هر فصل تعداد قابل توجهی تمرین و مسئله ارائه شده است و پاسخ نهایی آن ها در ضمیمه آخر کتاب آمده است


نویسنده :    دکتر علی شیرمحمدی

ناموجود

توضیحات

کتاب اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها

آموزش آنلاین برنامه ریزی و کنترل تولید

سازمانهای صنعتی و تولیدی
مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودیها
انواع سیستمهای کنترل موجودی
مقدار اقتصادی سفارش
نقطه سفارش و مقادیر ذخیره
اصول پیش‌بینی
سفارشات دوره‌ای ـ مدلهای معین
مقدار سفارش و فواصل زمانی بین سفارشات در سیستمهای سفارشات دوره‌ای
سیستمهای سفارش مستمر (نقطه سفارش با تابع) مصرف غیر خطی و معین
سیستمهای سفارشات مستمر (نقطه سفارش) با تقاضای احتمالی
سیستمهای سفارشات دوره‌ای با مصرف احتمالی
برنامه‌ریزی سفارشات و کنترل موجودی در سیستمهای چند کالایی با هزینه
برنامه‌ریزی سفارشات و کنترل تولید در سیستمهای چند کالایی با محدودیت
برنامه‌ریزی کالای مورد نیاز
برنامه‌ریزی گروهی کالا

انتشارات ارکان دانش

978-964-2591-20-6
469 صفحه
نویسنده :    دکتر علی شیرمحمدی
چاپ یازدهم  1393

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم