کتاب اصول نمونه برداری صحیح به منظور انجام آزمون های آنالیتیکی معتبر

390,000 

 • رویکردهای مختلف در نمونه برداری
 • مفهوم خطای نمونه برداری و فرآیندهای مرتبط با آن
 • وسایل و ادوات نمونه برداری و ویژگی های آن

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : پروفسور محمدرضا شاه بنده

48 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب اصول نمونه برداری صحیح به منظور انجام آزمون های آنالیتیکی معتبر

 •  اصول بنیادی
 •  طرح نمونه برداری
 •  رویکردهای مختلف در نمونه برداری
 •  مفهوم خطای نمونه برداری و فرآیندهای مرتبط با آن
 •  مولفه های خطای نمونه برداری
 •  ارزیابی مولفه های خطای نمونه برداری
 •  وسایل و ادوات نمونه برداری و ویژگی های آن
 •  نمونه گیری از مایعات
 •  نمونه برداری از گازها و بخارها در هوا
 •  ظروف نگهداری نمونه
 •  خطوط راهنمای سازمان بهداشت جهانی(Who)برای نمونه برداری از محصولات دارویی و مواد مرتبط
 •  نمونه برداری و استانداردهای موجود

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-039-9

 

349 صفحه

 

پروفسور محمدرضا شاه بنده

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم