کتاب بازارها و نهادهای مالی(جلد اول)

3,700,000 

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب بازارها و نهادهای مالی(جلد اول)

١) چرا بازارها و نهادهای مالی را مطالعه میکنیم

٢) نظام مالی

٣) مفهوم نرخ بهره چیست و نقش آن در ارزشیابی چگونه است؟

٤) چرا نرخ بهره تغییر میکند؟

٥) چگونه ریسک و ساختار زمانی بر نرخ بهره تاثیر میگذارند؟

٦) آیا بازارهای مالی کارا هستند؟

٧) چرا نهادهای مالی وجود دارند؟

٨) چرا بحران های مالی اتفاق افتاده و چرا آنها به اقتصاد آسیب زیادی میزنند؟

٩) بانک های مرکزی و نظام فدرال رزرو

١٠) اجرای سیاست پولی

١١) بازار پول

١٢) بازار اوراق قرضه

١٣) بازار سهام

١٤) بازار رهن

١٥) بازار ارز

١٦) نظام مالی بین الملل

١٧) بانکداری و مدیریت نهادهای مالی

١٨) تنظیم مالی

١٩) صنعت بانکداری

٢٠) صنعت صندوق های مشترک

٢١) شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی

٢٢) بانک های سرمایه گذاری، کارگزاران و معامله گران اوراق بهادار

٢٣) مدیریت ریسک در نهادهای مالی

٢٤) پوشش ریسک با مشتقات مالی

انتشارات بورس

9_7_98292_600_978
666  صفحه
 نویسندگان :         فردریک میشکین       استانلی ایکینز
مترجم :                 حمید کردبچه
چاپ اول  ١٣٩٧

شما ممکن است به دوره آموزشی مهارت های ارتباطی موثر در سازمان نیز علاقه داشته باشید

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم