کتاب بازاریابی تجربی

290,000 

اقتصاد امروز را می توان اقتصاد مشتری مدار دانست؛ اقتصادی که در آن مشتریان هر روز قدرت بیشتری پیدا می کنند و آنها هستند که انتخاب می کنند چه چیزی را در چه زمانی از چه شرکتی خریداری کنند. در چنین عصری، ‌تکنیک هایی که نیم قرن پیش ابداع شدند و در آن زمان جواب دادند، دیگر جواب نمی دهند و بازگشت سرمایه آنها هرگز به اندازه هزینه ای که برای اجرای این روش‌ها صرف می شود نیست. امروز آمیخته سنتی بازاریابی، اثربخشی گذشته را ندارد و یک آمیخته جدید به سرعت جای آن را گرفته است: آمیخته تجربه ها


نویسنده  :       کری اسمیت ودن هانوور
مترجم ها  :     منوچهر انصاری                   حسین رحمانی یوشانلویی

ناموجود

توضیحات

اول / ظهور تجربه؛انسان ها،حیوانات اجتماعی اند
دوم / روان‌شناسی تعهد
سوم / توسعه یک استراتژی تجربی
چهارم / آناتومی کمپین بازاریابی تجربی
پنجم / دیجیتال و زنده
ششم / طراحی تجربه
هفتم / اثبات عملکرد،کارایی و ارزیابی
هشتم / ۱۰ عادت برندهای بسیار باتجربه
نهم / واژه نامه تجارب
دهم / تبدیل ‏شدن به برند تجربه‎ محور

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

978-600-275-132-4
192 صفحه
 نویسنده :        کری اسمیت ودن هانوور
 مترجم ها  :     منوچهر انصاری                   حسین رحمانی یوشانلویی
چاپ اول  1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم