کتاب بازاریابی جهانی بر پایه مدیریت شهری

170,000 

بازاریابی جهانی بر پایه‌ی مدیریت شهری” شرکت‌ها چگونه باید در شهرهای با رشد سریع جهانی سرمایه‌گذاری و پیشرفت نمایند. منبعی است برای رهبران کسب و کارها و مدیران بازاریابی که خواهان حداکثرسازی ارزش شرکتی خود از طریق دستیابی به بازارهای شهری جهت سرمایه‌گذاری می باشند. همچنین این کتاب منبعی است با ارزش برای رهبران سیاسی و اجتماعی شهرهای جهانی که باید رشد اقتصادی را از طریق جذب سرمایه‌گذاری شرکتی چند ملیتی سریع‌تر نمایند. متخصصان بازاریابی بین‌الملل، فیلیپ و میلتون کاتلر، از طریق این کتاب علت این‌که چرا باید بازاریابی آینده بر روی شهرهای جهانی برتر و مناطق شهری آن‌ها تمرکز نمایند، شرح داده‌اند. شهرهای بزرگ جهان نسبت به اقتصادهای ملی خود دارای 80% تولید ناخالص داخلی بیشتری هستند.


 نویسندگان :          فیلیپ کاتلر           میلتون کاتلر
 مترجم ها  :          کامبیز حیدرزاده      مونا صادقیان

ناموجود

توضیحات

فصل اول / قدرت اقتصادی شهرهای جهانی
فصل دوم / چگونه مناطق شهری در اقتصاد جهانی رقابت می کنند
فصل سوم / تولیدکنندگان واقعی ثروت سرمایه گذاری جهانی شرکت کننده های چند ملیتی
فصل چهارم / چگونه شرکت های چند ملیتی بازارهای شهری جهانی را برای گسترش هدف قرار میدهند
فصل پنجم / چگونه شهرها برای جذب شرکت های چند ملیتی متوسط و بزرگ رقابت می کنند
فصل ششم / چگونه یک کشور می تواند به اقتصادهای شهری کمک نماید
فصل هفتم / مسئولیت شهری و شرکت ها
فصل هشتم / چگونه بازاریابان اقتصاد جهانی مبتنی بر شهر را مدیریت نمایند


انتشارات کتاب مهربان
978-600-407-001-0
237 صفحه
 نویسندگان :          فیلیپ کاتلر           میلتون کاتلر
 مترجم ها  :          کامبیز حیدرزاده      مونا صادقیان
چاپ اول  1394

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم