کتاب بازاریابی و برندسازی در صنعت بیمه

200,000 

یک هدف بازاریابی به تعادل بین محصولات و بازارهایشان مربوط می شود و می گوید چه محصولاتی را می خواهیم در چه بازارهایی به فروش برسانیم.هدف اساسی بازاریابی،اجرای سیاست های قیمت گذاری،ترفیع و تولید محصولات و خدمات برای ایجاد مبادلاتی است که رضایت طرفین مبادله را به همراه داشته باشد. برای تحقق این هدف،مدیران بازاریابی در تلاش هستند تا با ارائه ی محصولات و خدمات مطلوب به افراد مناسب در زمان و مکان مناسب،با قیمت مناسب و از طریق شیوه های پیشبردی مناسب، به نتایج دلخواه دست یابند.

 نویسندگان :          سعید صحت                   مژده چرخیان

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل اول / بازاریابی و مدیریت بازار
فصل دوم / رفتار مصرف کنندگان
فصل سوم / برند سازی در بازاریابی
فصل چهارم / نحوه ی تصمیم گیری در زمینه ی بازاریابی
فصل پنجم / فروش
فصل ششم / بازاریابی در صنعت بیمه
فصل هفتم / برندها


انتشارات کتاب مهربان
978-600-7317-41-9
318 صفحه
 نویسندگان :          سعید صحت                   مژده چرخیان
چاپ اول  1393

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg