کتاب بازاریابی و تبلیغات سیاسی

48,000 

مولفان معتقدند که ما برای قضاوت درباره ی ارزش یک علم،در درجه اول باید آن را دقیق و درست بشناسیم،سپس آنرا ارزیابی کنیم.مولفان در این کتاب تلاش می کنند تا نگاهی علمی به مقوله بازاریابی سیاسی داشته و ارزش علمی آن را مورد بررسی قرار دهند. در ادامه ابزار های درست مورد استفاده در بازاریابی سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد.


 نویسندگان :          محمود محمدیان                    جعفر شمسی

ناموجود

توضیحات

کتاب بازاریابی و تبلیغات سیاسی

فصل اول / بازاريابی تجاری و سياست
فصل دوم /  كالبد شكافی بازاريابی سياسی
فصل سوم /  ابزارهای ارتباطی در بازاريابی سياسی
فصل چهارم /  اصول برنامه ريزی در كمپين های سياسی
فصل پنجم /  الگوی رفتار رای دهی برخی گروه های هدف
فصل ششم /  گسترش بازاريابی سياسی در سراسر دنيا
فصل هفتم /  جنبه های تاريک بازاريابی سياسی

انتشارات کتاب مهربان

978-964-7725-86-6
241 صفحه
 نویسندگان :          محمود محمدیان                    جعفر شمسی
چاپ دوم  1392

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم