کتاب بازار سرمایه و ابزارهای تامین مالی اسلامی

3,000,000 

مدیران مالی شرکت ها و سازمان ها در راستای تامین منابع مالی میان و بلند مدت مورد نیاز، نیازمند شناخت دقیق بازار سرمایه و ابزارهای مالی بازار سرمایه میباشند. کتاب پیش رو یکی از اولین و منسجم ترین منبع برای دانشجویان رشته حسابداری و کلیه مدیران مالی شرکت ها و سازمان ها میباشند که تا کنون به رشته تحریر درآمده اند.


انتشارات کتاب مهربان
 نویسنده :        محمد شبانی

2 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب بازار سرمایه و ابزارهای تامین مالی اسلامی

١) نقش بازار مالی(سرمایه) در اقتصاد کشور
٢) ساختار بازار سرمایه
٣) ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه
٤) نهاد ها و موسسات فعال در بازار سرمایه
٥) آشنایی با بازار سرمایه و ابزار های مالی اسلامی
انتشارات کتاب مهربان
7_367_407_600_978
347 صفحه
  نویسنده :        محمد شبانی
چاپ اول  ١٤٠٠

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم