کتاب تاکتیک ها و تکنیک های تبلیغات

950,000 

بررسی چگونگی بازاریابی در کشورهای پیشرفته به ما ثابت میکند که به چیزهایی بیش از تبلیغات کنونی نیاز داریم، چیزهایی که فراموش شده اند و چیزهایی که فقط چشمان تیزبین قادر است آنها را مشاهده کند. در این کتاب سعی شده است تکنیک هایی ارائه شود که بتوانند برخی از شرکت ها را از تکرارهای تبلیغاتی خلاص کنند.


نویسندگان :   احمد روستا            علی خویه

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب تاکتیک ها و تکنیک های تبلیغات

مزیت رقابتی تبلیغات

مفاهیم و مبانی

تاکتیک ها و تکنیک های نوین

تاکتیک ها و تکنیک های خلاق در تبلیغات

تاکتیک های مبتنی بر ورزش

تاکتیک ها و تکنیک های مبتنی بر هنرهای تجسمی،سینما و ادبیات

تاکتیک های مدیریتی و بازرگانی در تبلیغات

مدل ها و تاکتیک های مدیریتی و مهندسی در تبلیغات

تاکتیک ها و استراتژی های آینده پژوهی در تبلیغات

تاکتیک ها و تکنیک های روانشناسی در تبلیغات

انتشارات سیته

5_2_96276_964_978
211 صفحه
نویسندگان :   احمد روستا            علی خویه
چاپ ششم  1400

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم