کتاب تجارت در قرن بیست و یکم

400,000 

کتاب حاضر برای شما نوشته شده است که در چهار راه زندگی قرار دارید.شما ای که درگیر بحران اقتصادی این عصر هستید و حاضرید برای نجات آینده مالی تان،هر کاری که میتوانید انجام دهید. میخواهم بدانید این بحران ها برخلاف آنچه ممکن است به نظر برسد بهترین دلیل برای بدست گرفتن آینده مالی تان است.وقتی چگونگی کارکرد پول را بیاموزید،به محض اینکه فرصت های تجاری در قرن بیست و یکم برایتان فراهم شود،قادر به ساختن زندگی رویایی تان خواهید بود.


 نویسنده :         رابرت کیوساکی
 مترجم   :          مریم خلیلی

ناموجود

توضیحات

کتاب تجارت در قرن بیست و یکم

بخش اول

فصل اول / قوانین تغییر کرده اند

فصل دوم / جهت یابی صحیح

فصل سوم / کجا زندگی می کنید

فصل چهارم / ارزش های واقعی دارایی شما

فصل پنجم / ذهن کارآفرین

فصل ششم / اوضاع کاری تان را کنترل کنید

بخش دوم

فصل هفتم / سال هایی که من به تجارت پرداختم

فصل هشتم / موضوع درآمد نیست،موضوع دارایی است که از درآمد ایجاد می شود

فصل نهم / امتیاز اول،آموزش صحیح علوم بازرگانی

فصل دهم / امتیاز دوم،راهنمایی مفید جهت رشد اقتصادی

فصل یازدهم / امتیاز سوم،ارزش ها و  آمال تان را با گروهی از دوستانتان به اشتراک بگذارید

فصل دوازدهم / امتیاز چهارم،یک شبکه برای خود ایجاد کنید و ثروتمند شوید

فصل سیزدهم / امتیاز پنجم،الگو برداری و درجه بندی کارها

فصل چهاردهم / امتیاز ششم،مهارت منحصر به فرد رهبری

فصل پانزدهم / امتیاز هفتم،مکانیسمی برای ایجاد ثروت طبیعی

فصل شانزدهم / امتیاز هشتم،آرزوهای بزرگ و ظرفیت عظیم ذهنی

فصل هفدهم / شغلی که زنان در آن برترند

بخش سوم

فصل هجدهم / عاقلانه انتخاب کنید

فصل نوزدهم / چیزهایی که بدست آورده اید

فصل بیستم / زندگی کنیم

 

انتشارات اردیبهشت

 

2_978-964-171-020
205 صفحه
 نویسنده :         رابرت کیوساکی
 مترجم   :          مریم خلیلی
چاپ اول  1389

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم