کتاب تحلیل پوششی داده ها و کاربردهای آن

720,000 

اولین بار فارل در سال ١٩٥٧ مدلی برای ارزیابی و محاسبه کارایی با ورودی های چند گانه و یک خروجی ارائه داد، تقریبن پس از دو دهه چارنر و همکاران در سال ١٩٧٨ این تکنیک را برای چند خروجی تعمیم دادند و آن را تحلیل پوششی داده ها نامیدند؛ در آن زمان شاید فکر نمیکردند که این تکنیک در ظرف مدت کوتاهی رشد چشمگیری داشته باشد. گواه این ادعا چاپ هزاران مقاله، ده ها کتاب، تدوین صد ها پایان نامه، رساله و گزارش تحقیقاتی میباشد که کاربران این تکنیک را در ارزیابی عملکرد سازمان های نظامی، خدماتی، آموزشی، تولیدی و … یاری میکند.


نویسندگان :          غلامرضا جهانشاهلو           فرهاد حسین زاده لطفی           هاشم نیکو مرام

 

ناموجود

توضیحات

کتاب تحلیل پوششی داده ها و کاربردهای آن

مقدمه ای بر تحلیل پوششی داده ها

تکنولوژی با بازده به مقیاس ثابت

تکنولوژی با بازده به مقیاس های متغیر

کاربرد هایی از تحلیل پوششی داده ها

 

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

7_978-964-4505-28
213 صفحه
نویسندگان :          غلامرضا جهانشاهلو           فرهاد حسین زاده لطفی           هاشم نیکو مرام
چاپ اول ١٣٩٥

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم