کتاب مدیریت ارزیابی کارکنان

150,000 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : ماکس ای.اگرت

47 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مدیریت ارزیابی کارکنان

  • مقدمه
  • منافع ارزیابی شونده
  • منافع مدیریتی
  • ارزیابی کارکنان چیست و توسط چه کسی صورت میگیرد؟
  • عملکرد و اندارزه گیری
  • بازخورد
  • ساختار ارزیابی
  • کسب بهترین خروجی از ارزیابی
  • ضمایم

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-964-284-163-9

 

116 صفحه

 

ماکس ای. اگرت

 

یزدان محمد بیگی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم