کتاب حسابداری صنعتی ٣

150,000 

5 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب حسابداری صنعتی ٣

اطلاعات مرتبط برای تصمیم گیری های خاص مدیریت

بودجه بندی

بودجه بندی سرمایه ای

تجزیه و تحلیل سود ناخالص

حسابداری سنجش مسئولیت و قیمت گذاری انتقالات داخلی

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

انتشارات حفیظ

1_03_8623_964_978
124  صفحه
نویسنده  :      جمشید اسکندری
چاپ بیست و سوم   1394

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم