کتاب خطا کار بی گناه

75,000 

واقعیت این است که معمولاٌ یک سیستم هوشمند سعی می کند بدون تحریک و سر و صدای اضافی، برای هر یک از اعضای خود نقشی نه چندان دقیق و نه چندان صلب مشخص کند! خوشبختانه به علت همین بی دقتی ما هم آن را نه چندان دقیق اجرا میکنیم.

 نویسنده :     سید محمدباقر ملائک

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

خطا کار بی گناه

آشنایی ضروری با محیط به ظاهر مرتب

آشنایی ضروری با مهندس درون تان

کودک مهندس درون شما دوستان خطرناک زیادی دارد

آموزش هایی ساده برای مهندس درون تان

انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

8_338_379_964_978
136 صفحه
 نویسنده :     سید محمدباقر ملائک
چاپ اول   1394

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg