کتاب داستان منابع انسانی

600,000 

 • فصل اول: شکل گیری این مجموعه
 • فصل دوم: ارزیابی عملکرد
 • فصل سوم : ارتباط موثر
 • فصل چهارم: توانمندسازی و یرآمدی
 • فصل پنجم: سازمان یادگیرنده
 • فصل ششم: چند مقاله و خلاصه کتاب
 • فصل هفتم : چند نوشته
 • فصل هشتم : درست نویسی
 • فصل نهم : پایان داستان

انتشارات طلوع دانش

10 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: شکل گیری این مجموعه
 • فصل دوم: ارزیابی عملکرد
 • فصل سوم : ارتباط موثر
 • فصل چهارم: توانمندسازی و یرآمدی
 • فصل پنجم: سازمان یادگیرنده
 • فصل ششم: چند مقاله و خلاصه کتاب
 • فصل هفتم : چند نوشته
 • فصل هشتم : درست نویسی
 • فصل نهم : پایان داستان

انتشارات طلوع دانش
978-600-6637-54-9
344 صفحه
ابراهیم اسدیان
چاپ اول 1400

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg