کتاب رفع تضاد

24,000 

این کتاب نخستین سنجش انتشار یافته در مورد مدیریت تضاد به عنوان یک موضوع استراتژیکی شرکتی است.

حال که بیشتر جمعیت زمین به عقاید برخاسته از نیمی دیگر جهان دستیابی الکترونیکی دارند،وساطت توسط خود شیوه ی بهتری را برای اداره کردن تفاوت های هر روزه آدمی ارائه میدهد. شرکت هایی که بتوانند تضادهای درونی قابل کنترل را شناسایی کنند،در بازار جهانی موفق خواهند بود. آنهایی که تضاد و درگیری ها را نادیده گرفته و هزینه های غیر ضروری آن را متحمل شوند، دچار زیان اقتصادی میشوند.


 نویسنده :     دنیل دانا
  مترجم :       علیرضا عیاری

ناموجود

توضیحات

کتاب رفع تضاد

1) تضاد چیست؟

2) در صورت وجود تضاد چه کنیم؟

3) چگونگی رفع کردن هرگونه تضاد

4) چگونگی رفع تضاد بین دیگران

5) چگونگی رفع تضاد بین خودتان و دیگری

6) چگونگی برطرف کردن تضاد گروهی

7) چگونگی وساطت کردن در تمامی اوقات برای جلوگیری نمودن از تضاد

8) مدیریت استراتژیکی تضاد سازمانی

انتشارات انستیتو ایزایران

3_00_964-8068
294 صفحه
 نویسنده :     دنیل دانا
  مترجم :       علیرضا عیاری
چاپ اول   ١٣٨٢

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم