کتاب سقف شیشه ای

20,000 

سقف شیشه ای نمادی است که بسیاری از زنان را از ارتقا به پست های مدیریت باز میدارد، بیانگر نگرش ها و تعصب های منفی است که مانع از صعود زنان  و گروه های اقلیت به ورای یک سطح خاص در سلسله مراتب سازمانی میشود.


 نویسنده :    کارول کادیر آدینگر
 مترجم :     سیما مهذب حسینیان

ناموجود

توضیحات

سقف شیشه ای 

ضرورت پژوهش

زنان در نیروی کار

برنامه ریزی شغلی

عوامل موفقیت

شبکه سازی

روش شناسی

جمعیت و نمونه

گردآوری داده ها

اقدامات مربوط به استخدام و ترفیع

قدر دانی،پاداش ها،مناسبت های اجتماعی

عوامل درونی

سابقه خانوادگی

برقراری تعادل میان کار و خانواده

انتشارات بهنام

9_37_5668_964
176 صفحه
 نویسنده :    کارول کادیر آدینگر
 مترجم :     سیما مهذب حسینیان
چاپ اول   ١٣٨٤

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم