کتاب سونا اصول،روش های استفاده بهینه، تجهیزات

18,000 

سونا گوشه خلوتی است که چنین احساس خوبی را در آن پیدا میکنیم.چوب های کم رنگ طبیعی،روغن های معطر،نور های ملایم و گرمایی که از همه طرف ما را احاطه کرده، احساس آسودگی خاطر و اطمینان را به ما هدیه می کند.

سونا اعصاب و سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند،حمام کردن منظم در سونا رگ ها را باز می کند،فشارخون را تنظیم می کند و مشکلات تنفسی را کاهش می دهد.


نویسندگان :       M. Hellmiss                   F. Scheithauer
 مترجم  :            نوید پیرایش

ناموجود

توضیحات

فصل یکم /  سونا در گذشته و امروز

فصل دوم /  مراحل حمام سونا

فصل سوم /  روشهای انتقال گرما (رسانایی، همرفتی، تابشی)

فصل چهارم /  سونا به عنوان وسیله درمان

فصل پنجم /  سونا در همه موقعیتهای زندگی

فصل ششم /  سونا برای زیبایی

فصل هفتم /  تجهیزات سونا

انتشارات نشر طراح

964-7089-85-6
113 صفحه
نویسندگان :       M. Hellmiss                   F. Scheithauer
 مترجم  :            نوید پیرایش
چاپ اول  1385

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم