کتاب طراحی و ساخت قالب، قیود و فرامین

50,000 

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل یکم /  قالبهای برش

فصل دوم /  ساختمان قالبهای ریخته گری [عنوان کلی برای قالبهای فلزی ریخته گری، تزریق و تف جوشی (زینتر)]

فصل سوم /  قید سازی

فصل چهارم /  وسایل اندازه گیری و فرمانها (گیجها)

فصل پنجم /  روشهای ماشینکاری در قالبسازی


انتشارات نشر طراح
964-7089-93-7
238 صفحه
نویسندگان : Eberhard Keller/ Roland Kilgus / Wolfgang Klein
مترجم ها :  عبدا… ولی نژاد
چاپ سوم  1388

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg