کتاب قانون جذب

690,000 

در زندگی همان چیزی را جذب میکنی که انرژی،حواس و توجهت را به آن معطوف میکنی. چه آن را بخواهی و چه آن را نخواهی!

افکار ما دارای نیرو و انرژی هستند. افکار مثبت انرژی مثبت را به سمت خود جذب میکنند و رخدادهای عالی را رقم میزنند و افکار منفی نیز به همین ترتیب، انرژی منفی را به سمت خود جذب کرده و مسائلی را سبب میشوند که برای ما نا خوشایند هستند. مایکل لوسیر در این کتاب نه تنها چگونگی بهبود وضعیت زندگی را به شما می آموزد،بلکه میتوانید این تغییرات را احساس کنید.او به خواننده می آموزد که چطور آگاهانه اتفاقات خوب را جذب و اتفاقات ناخوشایند را دفع کند.


نویسنده :     مایکل لوسیر
مترجم  :       نوشین بکتاش
انتشارات نشر هورمزد

ناموجود

توضیحات

کتاب قانون جذب

قانون جذب

قانون سه مرحله ای جذب

جذب پول و ثروت

روابط و ارتعاش شما

قانون جذب برای کودکان

 

انتشارات نشر هورمزد

5_02_5361_600_978
127 صفحه
نویسنده :     مایکل لوسیر
مترجم  :       نوشین بکتاش
چاپ چهارم   1400