کتاب قانون کار(قانون بیمه بیکاری)

1,100,000 

انتشارات کتاب دیدآور
نویسنده :       جهانگیر منصور

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب قانون کار

١) تعاریف کلی و اصول

٢) قرارداد کار

٣) شرایط کار

٤) حفاظت فنی و بهداشت کار

٥) آموزش و اشتغال

٦) تشکل های کارگری و کارفرمایی

٧) مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار

٨) خدمات رفاهی کارگران

٩) مراجع حل اختلاف

١٠) شورای عالی کار

١١) جرایم و مجازات ها

١٢) مقررات متفرقه

انتشارات کتاب دیدآور
0_51_6208_600_978
356 صفحه
     نویسنده :       جهانگیر منصور
چاپ نود و هشتم  ١٤٠٣

شرکت در دوره آموزشی آنلاین قوانین کار و تامین اجتماعی در قرارداد ها

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم