کتاب مبانی مدیریت در عصر اطلاعات

250,000 

جدیدترین مطالب درباره پیشرفت های علمی و فناوری مربوط مانند سازمان های افقی، تیمی،شبکه ای،مجازی، سازمان های هرمی معکوس،شبدری، اهمیت تنوع نیروی کار،اخلاقیات و مسئولیت اجتماعی، کیفیت زندگی کاری،ممیزی سازمان ها، رهبری مبتنی بر چشم انداز و چندین موضوع جدید دیگر به همراه سیر تطور علمی این رشته،محتوای این کتاب را غنا میبخشد.


 نویسنده :   مهدی ایران نژاد پاریزی

5 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

مبانی مدیریت در عصر اطلاعات

ورود به دنیای مدیریت

برنامه ریزی و تصمیم گیری

سازماندهی و تامین منابع انسانی

هدایت

کنترل

انتشارات نشر مدیران

7_04_5899_600_978
396 صفحه
 نویسنده :   مهدی ایران نژاد پاریزی
چاپ دوم   ١٣٩٥

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم