کتاب مثبت اندیشی در روابط عمومی

350,000 

روابط عمومی میتواند موسسه شما را به قله های جدیدی سوق دهد یا آن را به پایین ترین سطح برساند. روابط عمومی مثبت به مشتریان آینده نشان میدهد که شما موسسه ای هستید که میتوانند به آن اعتماد کنند و از آن اطمینان داشته باشند، در حالی که روابط عمومی منفی اساسا به مردم میگوید که دور بمانند. با افکار مثبت،فضای کمتری برای بروز شکاف در درک متقابل ایجاد میشود و روابط حرفه ای بهتری برقرار میگردد.


نویسنده : حنانه باقریان

ناموجود

توضیحات

کتاب مثبت اندیشی در روابط عمومی

   مثبت اندیشی : مفاهیم و تعریف
   هنر مثبت اندیشی 
  ارتباطات مثبت در سازمان ها و شرکت ها
  چگونه مثبت بیاندیشیم 

 

انتشارات کارگزار روابط عمومی

978-600-5374-84-1
99 صفحه
نویسنده : حنانه باقریان
چاپ اول 1399