کتاب مدیریت بازاریابی برای بخش عمومی(راهنمای ارتباط موثر با شهروندان)

63,000 

کاربرد وسیع دانش بازاریابی در بنگاه های اقتصادی به گسترش دامنه آن در حوزه های دولتی و غیر انتفاعی منجر شده است؛سادگی و کاربردی بودن مباحث بازاریابی موجب شده است مدیران تمایل بیشتری در به کارگیری آنها نسبت به مدل های پیچیده تر مباحث مدیریت دولتی و یا سیاست گذاری داشته باشند.


نویسندگان :       فیلیپ کاتلر       نانسی لی
 مترجم ها  :    مهدی خادمی گراشی        حامد محبی

ناموجود

توضیحات

کتاب مدیریت بازاریابی برای بخش عمومی

اول /  بهبود عملكرد بخش عمومی، غنيمت شمردن فرصت های موجود

دوم /  درک نگرش بازاريابی

سوم /  رشد و توسعه برنامه ها و خدمات مردمی

چهارم /  وضع قيمت ها، مشوق ها، و بازدارنده های انگيزشی

پنجم /  بهينه سازی كانال های توزيع

ششم /  خلق و حفظ يک هويت برند مطلوب

هفتم /  ارتباط موثر با گروه هدف

هشتم /  بهبود خدمات و افزايش رضايت مشتريان

نهم /  تقويت رفتارهای مثبت عمومی : بازاريابی اجتماعی

دهم /  همكاری های استراتژيک

يازدهم /  جمع آوری داده ها و بازخورد شهروندان

دوازدهم /  پايش و ارزيابی عملكرد

سيزدهم /  طراحی يک برنامه بازاريابی جذاب

انتشارات آریانا قلم

978-600-91721-5-3
270 صفحه
نویسندگان :       فیلیپ کاتلر       نانسی لی
 مترجم ها  :       مهدی خادمی گراشی        حامد محبی
چاپ اول  1389

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم