کتاب مدیریت تبلیغات

900,000 

تبلیغات عرصه ای است که منافع ذینفع های متعددی ماند شرکت ها، دولت ها و سهامداران در آن با یکدیگر تلاقی میکند.اگر تبلیغات به شیوه ای حرفه ای برنامه ریزی و اجرا نشود میتواند زمینه تعارض های زیادی ایجاد کند. در این کتاب تلاش شده است تا با بررسی همه جانبه و متعادل، به نگرانی های نتعدد نیز پاسخ دهد.


انتشارات رسا
نویسندگان :       هرمز مهرانی              منصوره صادقی            مجید صفدری

1 عدد در انبار

مقدار:

شناسه محصول: 6_949_317_964_978 دسته:

توضیحات

کتاب مدیریت تبلیغات

١) مقدمه ای بر تبلیغات
٢) تبلیغات و جامعه: اخلاق و قانون
٣) تبلیغات و فرآیند بازاریابی
٤) ساختار و عملکرد کانون های تبلیغاتی
٥) مخاطبین پیام های تبلیغاتی
٦) راهبرد و طرح ریزی تبلیغات
٧) بهره برداری از روزنامه به عنوان یک رسانه تبلیغاتی
٨) بهره برداری از تلویزیون به عنوان یک رسانه تبلیغاتی
٩) بهره برداری از رادیو به عنوان یک رسانه تبلیغاتی
١٠) تبلیغات در اینترنت
انتشارات رسا
6_949_317_964_978
204 صفحه
  نویسندگان :       هرمز مهرانی              منصوره صادقی            مجید صفدری
چاپ اول  ١٣٩٦

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم