کتاب مدیریت تجربه مشتری چیست؟

50,000 

امروزه ما از عصر اقتصاد اطلاعاتی که شرکت ها نگاهی از بالا به پایین به مشتریان دارند گذشته ایم و وارد دورانی شدیم که به جهت گسترش فضای مجازی به مشتریان، واژه ی مشتری اجتماعی را اطلاق میکنیم که روی علائق هم در زمانی بسیار اندک هم تاثیر می گذارند و دانایی و تجاربشان را با هم سهیم می شوند.


 نویسندگان :        گروه متخصصان بازاریابی بین المللی GCCRM
 مترجم   :             نیلوفر شهدوست

ناموجود

توضیحات

مدیریت تجربه مشتری چیست؟

تعریف تجربه مشتری : سامسون لی

همکاری در قرن 21، عصر مشتری اجتماعی : پل گرینبرگ

داستان یم و آرم : مارکو دوگلیا

مدیریت تجربه مشتری چیست ؟ : پل ک وارد

مدیریت تجربه مشتری چیست ؟ بازگشت به اصول : رافائل رودریگز

از مدیریت ارتباط با مشتری به مدیریت تجربه مشتری : رو کینگ

مدیریت نقاط ارتباط با مشتری : کندیس انگ چی

مدیریت تجربه یعنی چه ؟ می لینگ فان

مدیریت تجربه چیست ؟ جیم استرن

تجربه مشتری؛ در فضا گم نشوید : سیمون دیزلی

تجربه مشتری چیست ؟ جان چیزهولم

مدیریت تجربه مشتری چیست ؟ جنیفیر کرکبی

 

انتشارات بازاریابی

 

4_56_978-600-6982
83 صفحه
 نویسندگان :        گروه متخصصان بازاریابی بین المللی GCCRM
 مترجم   :             نیلوفر شهدوست
چاپ اول   1395