کتاب مدیریت تشریفات

500,000 

در دنیای امروز برقراری ارتباط سیاسی، اقتصادی،فرهنگی و حتی خانوادگی،منوط به رعایت اصول و آیین تشریفات است.تشریفات نه به معنای تجمل گرایی و تجمل پرستی،بلکه به معنای نظم دهی و نظم بخشی در یک سازمان که روند  فعالیت های منسجمی را در پیش دارد، از اصول اولیه ارتباطات اجتماعی به شمار می رود.

نویسنده :      احمد یحیایی ایله ای

2 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل اول / کليات

فصل دوم / اصول تشريفات

فصل سوم / مراحل مديريت تشريفات

فصل چهارم / مديريت جلسات

فصل پنجم / مديريت گردهمايی ها

فصل ششم / مديريت نمايشگاه

فصل هفتم / مديريت بازديد


انتشارات كارگزار روابط عمومی
978-600-5374-12-4
129 صفحه
نویسنده :      احمد یحیایی ایله ای
چاپ اول  1389

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg