کتاب مدیریت تشریفات

500,000 

در دنیای امروز برقراری ارتباط سیاسی، اقتصادی،فرهنگی و حتی خانوادگی،منوط به رعایت اصول و آیین تشریفات است.تشریفات نه به معنای تجمل گرایی و تجمل پرستی،بلکه به معنای نظم دهی و نظم بخشی در یک سازمان که روند  فعالیت های منسجمی را در پیش دارد، از اصول اولیه ارتباطات اجتماعی به شمار می رود.


نویسنده :      احمد یحیایی ایله ای

ناموجود

توضیحات

کتاب مدیریت تشریفات

کليات

اصول تشريفات

مراحل مديريت تشريفات

مديريت جلسات

مديريت گردهمايی ها

مديريت نمايشگاه

مديريت بازديد

انتشارات كارگزار روابط عمومی

978-600-5374-12-4
129 صفحه
نویسنده :      احمد یحیایی ایله ای
چاپ اول  1389

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم