کتاب مدیریت تشریفات

500,000 

در دنیای امروز برقراری ارتباط سیاسی، اقتصادی،فرهنگی و حتی خانوادگی،منوط به رعایت اصول و آیین تشریفات است.تشریفات نه به معنای تجمل گرایی و تجمل پرستی،بلکه به معنای نظم دهی و نظم بخشی در یک سازمان که روند  فعالیت های منسجمی را در پیش دارد، از اصول اولیه ارتباطات اجتماعی به شمار می رود.


نویسنده :      احمد یحیایی ایله ای

ناموجود

توضیحات

کتاب مدیریت تشریفات

آموزش آفلاین مدیریت تشریفات

کليات

اصول تشريفات

مراحل مديريت تشريفات

مديريت جلسات

مديريت گردهمايی ها

مديريت نمايشگاه

مديريت بازديد

انتشارات كارگزار روابط عمومی

978-600-5374-12-4
129 صفحه
نویسنده :      احمد یحیایی ایله ای
چاپ اول  1389

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم