کتاب مدیریت جامع نوآوری

100,000 

همواره آنانی برنده اند که قدرت ماندن و رقابت را در صحنه تجارت داشته باشند و این رقابت دیگر تنها در گرو سرمایه نیست،بلکه عامل مهمتری به نام نوآوری در سطح جهان مطرح شده و متضمن بقای بنگاه های اقتصادی در شرایط کسب و کار گردیده است.


 نویسندگان :     داوود فدایی        محسن مصیبی

ناموجود

توضیحات

کتاب مدیریت جامع نوآوری

مدیریت جامع نوآوری

1) ضرورت مدیریت جامع نوآوری

2) خلاقیت

3) نوآوری

4) ارزیابی نوآوری و ابزارهای آن

5) کارآفرینی

6) نوآوری در دوره ی عمر سازمان

7) نقش قانون گذاری در نوآوری

8) نوآوری در سطح شزکت های کوچک  و متوسط

9) آشنایی با قوانین بازار واقعی

10) روش های تولید برای نوآوران در بازار امروز

11) دنیای آینده

12) نوآوری نظام یافته قدرتمندترین ابزار مخترعین

13) ابزارهای خلاقیت و نوآوری

انتشارات ابتکار دانش

7_257_111_600_978
492 صفحه
 نویسندگان :     داوود فدایی        محسن مصیبی
چاپ اول   1390

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم