کتاب مدیریت حجم وسیع اطلاعات

170,000 

 • جمع آوري اطلاعات مهم
 • مرتب كردن پرونده ها، قفسه ها و توده هاي كاغذ
 • فصل پنجم هدايت سيل نامه ها، گزارش ها، نسخه هاي چاپی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : لين ليولی

47 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مدیریت حجم وسیع اطلاعات

 •  مديريت خويشتن
 •  سازمان يافتن: شيوه معكوس
 •  حل يك معما: چه چيزي برايت مهم است؟
 •  جمع آوري اطلاعات مهم
 •  مرتب كردن پرونده ها، قفسه ها و توده هاي كاغذ باقيمانده
 •  مديريت اطلاعات
 •  هدايت سيل نامه ها، گزارش ها، نسخه هاي چاپي و
 •  زبان گفتاري: سازمان دهي اطلاعات نامرئي
 •  اطلاعات الكترونيكي: بوقها، بيتها و بايتهاي ورودي
 •  كاستن از اشباع: نسخه چاپي
 •  كاستن از سخنان بيهوده: تلفنها، مكالمات و جلسات
 •  كاهش سرعت اشباع الكترونيكي

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-964-730-047-6

 

125 صفحه

 

لين ليولی

 

مسعود كسائی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم