کتاب مدیریت دانش در بخش دولتی

60,000 

به کارگیری مدیریت دانش در سازمان های دولتی به ابزار مهمی برای ” بازآفرینی دولت ” از طریق اعطای آزادی به مدیران خدمات عمومی برای مدیریت منابع و عملکردهایشان تبدبل شده است. طرفداران تغییرات سازمانی از ابتکارات مدیریت دانش برای کمک به تغییراتی استفاده می کنند که مدت هاست مورد تقاضا می باشند.


 نویسنده :          دیوید ای مکناب
  مترجم ها :        نور محمد یعقوبی        مهدی کاظمی               مرتضی جمالی پاقلعه

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

مدیریت دانش در بخش دولتی

مبنای تاریخی مدیریت دانش

یک نظام اجتماعی خود تنظیم

خرده سیستم فناوری و فرآیند ها

فرآیندهای دانش و رهنمودهای خط مشی

مبانی و فرآیندهای اجرایی مدیریت دانش

پرورش فرهنگ یادگیری از طریق همکاری

مدیریت دانش و یادگیری سازمانی

مدیریت دانش و نوآوری در دولت

مدیریت دانش در بخش دولتی

مامور ارشد دانش در بخش دولتی

انتشارات مرندیز

4_14_5145_600_978
271 صفحه
 نویسنده :          دیوید ای مکناب
  مترجم ها :        نور محمد یعقوبی        مهدی کاظمی               مرتضی جمالی پاقلعه
چاپ اول   1390

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg