کتاب مدیریت دانش در بخش دولتی

60,000 

به کارگیری مدیریت دانش در سازمان های دولتی به ابزار مهمی برای ” بازآفرینی دولت ” از طریق اعطای آزادی به مدیران خدمات عمومی برای مدیریت منابع و عملکردهایشان تبدبل شده است. طرفداران تغییرات سازمانی از ابتکارات مدیریت دانش برای کمک به تغییراتی استفاده می کنند که مدت هاست مورد تقاضا می باشند.


 نویسنده :          دیوید ای مکناب
  مترجم ها :        نور محمد یعقوبی        مهدی کاظمی               مرتضی جمالی پاقلعه

ناموجود

توضیحات

کتاب مدیریت دانش در بخش دولتی

مبنای تاریخی مدیریت دانش

یک نظام اجتماعی خود تنظیم

خرده سیستم فناوری و فرآیند ها

فرآیندهای دانش و رهنمودهای خط مشی

مبانی و فرآیندهای اجرایی مدیریت دانش

پرورش فرهنگ یادگیری از طریق همکاری

مدیریت دانش و یادگیری سازمانی

مدیریت دانش و نوآوری در دولت

مدیریت دانش در بخش دولتی

مامور ارشد دانش در بخش دولتی

انتشارات مرندیز

4_14_5145_600_978
271 صفحه
 نویسنده :          دیوید ای مکناب
  مترجم ها :        نور محمد یعقوبی        مهدی کاظمی               مرتضی جمالی پاقلعه
چاپ اول   1390

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم