کتاب مدیریت فراقسمتی یا مدیریت غیر مستقیم

69,000 

2 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مدیریت فراقسمتی یا مدیریت غیر مستقیم

مشخصه ی مدیریت فراقسمتی چیست

برای مدیریت فراقسمتی چه عملیاتی لازم است

چه مدیریت فراقسمتی برای پروژه ها

چگونه شبکه ی خود را راهبری کنیم

 

انتشارات رهرو پویا

1_09_8259_600_978
55  صفحه
 نویسندگان :       دیدیه نویه               ژوئل له وی برژه
 مترجم  :            محمد راد
چاپ اول   ١٣٩٥

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم