کتاب مدیریت کیفیت رضایت مشتری ISO 10002 : 2018

740,000 

اطلاعات حاصل از فرآیند رسیدگی به شکایات میتواند منجربه بهبود در خدمات و محصولات شود و در صورتی که به درستی به شکایات رسیدگی شود، میتواند شهرت سازمان را بدون در نظر گرفتن اندازه، مکان و بخش بهبود بخشد. در یک بازار جهانی، ارزش استفاده از استاندارد بین المللی بیشتر آشکار میشود زیرا باعث ایجاد اعتماد به رفتار مناسب نسبت به شکایات میشود.


مترجم ها : سعید رمضانی               حجت اله باقری               علی بهنام خانیکی

5 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مدیریت کیفیت رضایت مشتری ISO 10002 : 2018

آموزش آنلاین مدیریت ارتباط با مشتری

آموزش آفلاین متقاعد سازی مشتریان

مدیریت کیفیت رضایت مشتری

دامنه

مراجع

اصطلاحات  و تعاریف

اصول راهنما

چارچوب رسیدگی به شکایات

طرح ریزی، طراحی و توسعه

عملیات فرآیند رسیدگی شکایات

نگهداری و بهبود

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

7_231_173_600_978
55 صفحه
مترجم ها : سعید رمضانی               حجت اله باقری               علی بهنام خانیکی
چاپ اول   1401

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم