کتاب مسیریاب بازاریابی

240,000 

با بسط و گسترش کسب و کارها در طول قرن بیستم و رشد فزاینده تر آن با ورود به قرن بیست و یکم،به دلیل نیاز مبرم به مفاهیم مربوط به بازارها و مدیریت آنها،مباحث بازاریابی توسعه زیادی  در سال های اخیر پیدا کرده است.با در نظر داشتن رشد و گسترش فزاینده مفاهیم،مباحث و مدل های بازاریابی، تاکید بر دیدگاه های تک بعدی جایگاه خود را به دیدگاه های چند بعدی و کثرت گرایانه سپرده است.


نویسندگان :         دیوید استوارت                مایکل سارن
 مترجم ها  :          حسین نوروزی                 مریم گلستانی

ناموجود

توضیحات

کتاب مسیریاب بازاریابی

اول / تجهیز تلاش بازاریابی

دوم / آشنایی با اصول مفروضات و مفاهیم حسابداری

سوم / تحلیل و درک

چهارم / آگاهی از عللی که بر تصمیم خرید مشتریان تاثیر دارند

پنجم / مشتریان چقدر حاضرند بپردازند

ششم / وعده های اغراق آمیز اصول اخلاقی و پایدار

هفتم / ایجاد نام تجاری(برند) موفق

هشتم /  یافتن فضای بازاریابی مناسب

نهم /  بهشت ارتباطات

دهم /  منحصر به فرد بودن، تک روی یا فردگرایی بازاریابی

 

انتشارات کتاب مهربان

 

3_978-600-407-084
305 صفحه
 نویسندگان :         دیوید استوارت                مایکل سارن
 مترجم ها  :          حسین نوروزی                 مریم گلستانی
چاپ اول  ١٣٩٥

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم