کتاب مسیریاب بازاریابی

240,000 

با بسط و گسترش کسب و کارها در طول قرن بیستم و رشد فزاینده تر آن با ورود به قرن بیست و یکم،به دلیل نیاز مبرم به مفاهیم مربوط به بازارها و مدیریت آنها،مباحث بازاریابی توسعه زیادی  در سال های اخیر پیدا کرده است.با در نظر داشتن رشد و گسترش فزاینده مفاهیم،مباحث و مدل های بازاریابی، تاکید بر دیدگاه های تک بعدی جایگاه خود را به دیدگاه های چند بعدی و کثرت گرایانه سپرده است.

نویسندگان :         دیوید استوارت                مایکل سارن
 مترجم ها  :          حسین نوروزی                 مریم گلستانی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل اول / تجهیز تلاش بازاریابی

فصل دوم / آشنایی با اصول مفروضات و مفاهیم حسابداری

فصل سوم / تحلیل و درک

فصل چهارم / آگاهی از عللی که بر تصمیم خرید مشتریان تاثیر دارند

فصل پنجم / مشتریان چقدر حاضرند بپردازند

فصل ششم / وعده های اغراق آمیز اصول اخلاقی و پایدار

فصل هفتم / ایجاد نام تجاری(برند) موفق

فصل هشتم /  یافتن فضای بازاریابی مناسب

فصل نهم /  بهشت ارتباطات

فصل دهم /  منحصر به فرد بودن، تک روی یا فردگرایی بازاریابی

 


انتشارات کتاب مهربان

 

3_978-600-407-084
305 صفحه
 نویسندگان :         دیوید استوارت                مایکل سارن
 مترجم ها  :          حسین نوروزی                 مریم گلستانی
چاپ اول  1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg