کتاب مکاتبات بازرگانی بین المللی

1,400,000 

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مکاتبات بازرگانی بین المللی

١) کاربرد زبان عمومی در مکاتبات بازرگانی

٢) ساختار و قالب نامه های بازرگانی

٣) نامه های بازرگانی

انتشارات آترا

4_12_6265_600_978
127  صفحه
 نویسندگان :         دکتر رحیم محترم
چاپ   ١٤٠١

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم