کتاب نانو تکنولوژی آئینه تکنولوژی آفرینش

14,500 

جمعی از دانشجویان گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تهران در اواسط تیر  1380 به منظور کسب آمادگی برای حضوری توانمند در عرصه علمی-صنعتی کشور،زمینه ساز شکل گیری اولین تشکل غیر دولتی نانو فناوری کشور شدند که انجمن علمی دانشجویی نانوتکنولوژی دانشکده فنی دانشگاه تهران خوانده شد و مجموعه حاضر از اولین دستاوردهای آن به شمار میرود.


نویسندگان :
علی‌اخوان عبداللهیان         فائقه اسلامی‌پور              مهدی داراب                محمدرضا زارعی
عاطفه سلیمی                   سیدطه سیدمصطفوی     شیرین علیخانی          احمد فاضلی
مهدیه فرازکیش                 محمدامین مرادی              فاطمه موید                  سمیرا نوروزی‌ لواسانی

ناموجود

توضیحات

کتاب نانو تکنولوژی آئینه تکنولوژی آفرینش

بخش عملی

بخش سیاستگزاری

انتشارات شرکت پژوهشگران نانوفناوری

964-5586-22-1
108 صفحه
نویسندگان :
علی‌اخوان عبداللهیان         فائقه اسلامی‌پور              مهدی داراب                محمدرضا زارعی
عاطفه سلیمی                   سیدطه سیدمصطفوی     شیرین علیخانی          احمد فاضلی
مهدیه فرازکیش                 محمدامین مرادی              فاطمه موید                  سمیرا نوروزی‌ لواسانی
چاپ دوم  1384

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم