کتاب نظریه تولید و کارایی اقتصادی

120,000 

اين کتاب در تلاش است تا مطالب عميق درباره ی توليد،کارآيی و بهره وری را از زبان اقتصاددانان و مديران تشريح کند. کتاب فوق از بعد تئوری بنگاههای اقتصادی بحث کليدی کارآيی و بهره وری شيوه اندازه گيری آنها ره به همراه یک مطالعه کاربردی به خوانندگان آموزش ميدهد.در اين راستا کتاب با يک منطق رياضی منظم و هدفمند با بيان تئوری توليد ،به بررسی آرای اقتصاددانان مشهور جهان می پردازد.

نویسنده :     دکتر علی باقرزاده

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل یکم /  ماهیت علم اقتصاد
فصل دوم /  نظریه‌ی تولید، هزینه و سود
فصل سوم /  نظریه‌ی بهره‌وری و کارایی
فصل چهارم /  توابع تولید مرزی در کارایی
فصل پنجم / اندازه گیری کارایی در محصولات کشاورزی
فصل ششم / تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر کارائی


انتشارات آراد کتاب
978-600-186-090-4
169 صفحه
نویسنده :     دکتر علی باقرزاده
چاپ دوم  1392

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg