کتاب نمونه سوالات آزمون های حرفه ای بازار سرمایه

2,800,000 

2 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب نمونه سوالات آزمون های حرفه ای بازار سرمایه

١) اصول بازار سرمایه

٢) معامله گری بازار سرمایه

٣) کارشناسی عرضه و پذیرش

٤) مدیریت نهادهای بازار سرمایه

٥) تحلیلگری بازار سرمایه

٦) مدیریت سبد اوراق بهادار

٧) ارزشیابی اوراق بهادار

انتشارات بورس

0_55_5959_600_978
404  صفحه
  نویسندگان :         دکتر حیدر فروغ نژاد           شاهین احمدی     امین سادات
چاپ چهارم  ١٤٠٢

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم