کتاب هوش اخلاقی

650,000 

همبستگی بسیار قوی و بالایی بین اصول نیرومند اخلاقی و موفقیت در کسب و کار وجود دارد. این کتاب به شما کمک میکند تا آن دسته از مهارت های اخلاقی که رهبران به آن نیاز دارند را شناسایی کرده و مورد توجه قرار دهید.


انتشارات رسا
نویسندگان :       داگ لنیک           فرد کی یل
  ترجمه  :          علی محمد گودرزی

ناموجود

توضیحات

کتاب هوش اخلاقی

١) هوش اخلاقی و کسب و کار موفق
٢) رشد مهارت های اخلاقی و مسئولیت پذیری
٣) رهبری اخلاق گرا و هوش اخلاقی و کارآفرینی
انتشارات رسا
8_789_317_964_978
404 صفحه
  نویسندگان :       داگ لنیک           فرد کی یل
  ترجمه  :          علی محمد گودرزی
چاپ دوم  ١٣٩٢

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم