کتاب کاربرد EXCEL در حسابداری (همراه با CD)

500,000 

  • تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد
  • تهیه و تنظیم لیست بانک
  • تهیه و تنظیم لیست بیمه

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: ناصر کاظمی

45 در انبار

مقدار:

توضیحات

کاربرد EXCEL در حسابداری(همراه با CD)

  • فصل اول /  تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد
  • فصل دوم /  تهیه و تنظیم فیش های حقوق و دستمزد کارکنان
  • فصل سوم /  تهیه و تنظیم لیست بانک
  • فصل چهارم /  تهیه و تنظیم لیست بیمه
  • فصل پنجم /  تهیه و تنظیم کارتهای حقوق و دستمزد کارکنان و صورتخلاصه حقوق و دستمزد سالیانه کارکنان
  • فصل ششم /  تهیه و تنظیم لیست عیدی و پاداش پایان سال

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

132 صفحه

 

ناصر کاظمی

 

چاپ پنجم

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg