کتاب کسب واستفاده مجدد از دانش در پروژه های ساخت

100,000 

کتاب حاضر در مورد نحوه کسب یادگیری در طول پروژه ها (یعنی کسب «زنده ی» یادگیری)، رهنمودهایی فراهم می سازد. علاوه بر این، کتابی که در دست دارید، نسبت به استفاده ی مجدد از دانش جدید، در مراحل بعدی پروژه یا در پروژه های جدید، دید و بینشی فراهم می آورد . این کتاب درباره نحوه تضمین تسهیم آموخته ها، بین اعضای تیم پروژه و بین سازمان های همکار ، رهنمودی ارائه میدهد

نویسندگان :  اچ.سی تان      سی.جی انومبا             پی. ام کارلیو
 مترجم ها  :  عبدالكريم پهلوانی         جواد حيران نيا

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل یکم /  مقدمه

فصل دوم  /  مديريت دانش – مفاهيم كليدی

فصل سوم /  دانش پروژه ای با قابليت استفاده ی مجدد – توليد و كسب

فصل چهارم  /  يادگيری مشاركتی در ساخت

فصل پنجم /  متدولوژی كسب دانش به صورت زنده و استفاده ی مجدد از دانش پروژه ای

فصل ششم  / سيستم كاپری دات نت

فصل هفتم  / نتيجه گيری


انتشارات کتاب مهربان
978-600-5823-66-0
243 صفحه
نویسندگان :  اچ.سی تان      سی.جی انومبا             پی. ام کارلیو
 مترجم ها  :  عبدالكريم پهلوانی         جواد حيران نيا
چاپ اول  1392

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg