کتاب استراتژی سازمانتان را خودتان تعیین كنید

290,000 

 • انواع استراتژي ها
 • تغيير استراتژي ها
 • چگونگي تداوم برنامه هاي استراتژيك

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

تالیف و ترجمه : بهرام جلوداري ممقاني

48 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول تجزيه و تحليل SWOT-1
 • فصل دوم تجزيه و تحليل SWOT -2
 • فصل سوم انواع استراتژي ها
 • فصل چهارم تغيير استراتژي ها
 • فصل پنجم از استراتژي تا اجرا
 • فصل ششم برنامه هاي اجرايي
 • فصل هفتم چگونگي تداوم برنامه هاي استراتژيك
 • فصل هشتم ابعاد انساني اجراي استراتژي ها

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-964-284-148-6

 

193 صفحه

 

بهرام جلوداری ممقانی

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg