کتاب استراتژی سازمانتان را خودتان تعیین كنید

290,000 

 • انواع استراتژي ها
 • تغيير استراتژي ها
 • چگونگي تداوم برنامه هاي استراتژيك

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

تالیف و ترجمه : بهرام جلوداري ممقاني

45 در انبار

مقدار:

توضیحات

استراتژی سازمانتان را خودتان تعیین كنید

 •  تجزيه و تحليل SWOT-1
 •  تجزيه و تحليل SWOT -2
 •  انواع استراتژي ها
 •  تغيير استراتژي ها
 •  از استراتژي تا اجرا
 •  برنامه هاي اجرايي
 •  چگونگي تداوم برنامه هاي استراتژيك
 •  ابعاد انساني اجراي استراتژي ها

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-964-284-148-6

 

193 صفحه

 

بهرام جلوداری ممقانی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg