کتاب مدیریت تکنولوژی و توسعه

200,000 

 • جايگاه تكنولوژی
 • برنامه ريزي به روش سناريو
 • تجاری سازی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : حسين احمدی

47 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول آشنايي با مفاهيم و تعاريف
 • فصل دوم جايگاه تكنولوژي
 • فصل سوم مديريت و برنامه ريزي تكنولوژي
 • فصل چهارم برنامه ريزي به روش سناريو
 • فصل پنجم فرآيند توسعه تكنولوژي
 • فصل ششم استراتژي تكنولوژي
 • فصل هفتم ارزيابي تكنولوژي
 • فصل هشتم تجاري سازي
 • فصل نهم فرآيند انتقال تكنولوژي
 • فصل دهم بازاريابي تكنولوژي
 • فصل یازدهم نوآوري
 • فصل دوازدهم نقش دانش در توسعه
 • فصل سیزدهم تكنولوژي و توسعه

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-964-730-097-1

 

323 صفحه

 

حسين احمدی

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg