آموزش آشنایی با بازرسی از دفاتر قانونی در قوانین تامین اجتماعی(وبینار آنلاین)

4,400,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس : آقای علیرضا رحیم پور

 ساعت  : ٩ الی ١٣

 تعداد جلسات :  ١ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش آشنایی با بازرسی از دفاتر قانونی در قوانین تامین اجتماعی :

١) انواع بازرسی در سازمان تامین اجتماعی
٢) حقوق قانونی کارفرمایان در فرآیند حسابرسی تامین اجتماعی
٣) تکالیف کارفرمایان در فرآیند حسابرسی بیمه ای
٤) شرکت های مشمول حسابرسی بیمه ای
٥) دفاتر قانونی و نحوه استفاده از آن ها در حسابرسی
٦) حساب های بیمه خیز در دفاتر قانونی