آموزش آشنایی با فرآیند کلی ثبت دارو ها(وبینار آنلاین)

4,500,000 

تاریخ :  برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس : خانم فاطمه حسینی زاده

ساعت  : ٩ الی ١٣

 تعداد جلسات :  ١ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش فرآیند کلی ثبت دارو ها :

١) چگونگی اخذ مجوز ثبت داروی تولیدی
٢) مجوز های پیش نیاز اخذ مجوز ثبت داروی تولیدی
٣) چگونگی اخذ مجوز فعالیت شرکت دارویی
٤) چگونگی اخذ موافقت اصولی احداث کارخانه داروسازی
٥) چگونگی اخذ پروانه تاسیس کارخانه داروسازی
٦) بررسی فهرست دارویی ایران و بررسی اجمالی چگونگی ورود دارو به فهرست دارویی ایران
٧) مدارک مجوز ثبت ساخت دارو
٨) فرم ١_ ٢٦ (GMP) تایید شده توسط اداره بازرسی فنی
٩) پروانه ثبت دارو
١٠) ضابطه تولید و آنالیز قراردادی
١١) نحوه اولویت بندی سازمان غذا و دارو جهت بررسی درخواست های تولید دارو ها توسط شرکت ها
١٢) نحوه ثبت نام شرکت، مدیر عامل و مسئول فنی در TTAC

١٣) نحوه اخذ پروانه الکترونیکی محصول در سامانه ی TTAC
١٤) پرسش، پاسخ و انتقال تجربه